MYSQL

SQL’de Row Numarasını elde etmek ( T-SQL – Get Row_Number() )

24 Mart 2012

logoMysql1 300x199 SQLde Row Numarasını elde etmek ( T SQL   Get Row Number() )

select ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY id ASC) AS ’Row Number’,* from TABLOİSMİ

 

 

 

Row_Number() metodu OVER ile kullanılmalıdır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için ise id alanına ASC sorgu çekilmelidir.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply