Liderlik

Liderlik Vazifesi 


  Kişinin kendi kendini yönlendirmesi, başkalarına liderlik yapmasından daha önceliklidir. Bunun anlamı, amaç ve hedefleri olduğu gibi, iletişim ve yönetmenin yüksek standartlarını da kendin için belirlemektir.
   Bir yönetim kurulu başkanı, tıpkı büyük bir orkestrayı yöneten şef gibidir. Onun liderliğini test etmeye yarayacak en basit gösterge, orkestranın nereye doğru yol aldığını ve hangi notaları topluca basacağını biliyor olmasıdır.
   Yönetim kurulu başkanının da en az 'orkestra şefi' kadar kendi varlığını göstermeye ihtiyacı vardır; zira o da tam şirket ile kendi ortamı arasındaki sınırda durmaktadır.
  Çok aşırı hüküm verme ve orkestrana güvenmekten de korkma!
  İnsanlar güdülmekten çok yönlendirilmeyi tercih ederler.
   Lider olarak, seninle çalışan kişilerle birlikte olmayı bir ayrıcalık olarak gör! Onların sana ne verdiklerini olduğu kadar, senin onlara ne verebildiğini de iyi düşün!

No Comments

Leave a Reply