Bilgisayar, Genel, İnternet, Makaleler, Sql Server

Sql Profiler

24 Mart 2012

SQL server’da kullanıcıların neler yaptığını merak edebilirsiniz. Hatta ortaya çıkan hataları kaynağında görmek isteyebilirsiniz. Örneğin , Sunucunuzun ağırlaştığı bir durumda buna neden olan durumu öğrenmek isteyebilirsiniz. Tüm bunları detaylı bir şekilde görmenize yardımcı olan kompanent SQL server ile birlikte gelen SQL Profiler’dir.

SQL Profiler 2008 R2 Sql Profiler

SQL Server’da istediğiniz kullanıcıya profiler yetkisi vermek için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir.

grant alter trace TO [DOMAIN\USERNAME]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply